POLITYKA COOKIES ORAZ WEBPUSH

(Cookies, WebPush)

 

Niniejsza strona internetowa („Serwis”), jest obsługiwana przez VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów, 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361,, REGON 351001329 („Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”), określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach, Użytkownika za pomocą plików Cookies, jak również zasady wykorzystywania, powiadomień WebPush przez Serwis.

Użytkownik może dokonać wyboru właściwych, ustawień odnośnie Cookies.

Użytkownicy mogą również zmienić, ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np., mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików, Cookies.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików, Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod, następującym adresem: inspektorODO@vrg.pl.

§ 1. Definicje

Administrator – oznacza VRG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, wpisaną do rejestru, przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod, numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329,, która jest administratorem Serwisu, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji, w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika, pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za, pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora lub Cookies Własne – oznacza, Cookies zamieszczane przez Administratora lub podmiot, któremu Administrator, powierzył przetwarzanie danych (procesor), wskazane w Tabeli Cookies.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez, partnerów Administratora wskazanych w Tabeli Cookies.

HTML, Web Storage – jest zasobem przeglądarki, gdzie strona internetowa w trakcie działania może przechowywać lokalnie dane w znacznie większych ilościach niż pliki cookie. Informacje przechowywane w Web Storage nie są przesyłane na serwer, są odczytywane i używane lokalnie w przeglądarce. 

Pixel, Tracker – jest plikiem graficznym o rozmiarach 1x1 punkt, który pobierany jest z serwera dostawcy usług reklamowych w celu odnotowania wizyty na stronie sklepu.W trakcie pobierania pliku graficznego mogą zostać przesłane dane serwera źródłowego (http referer) oraz identyfikatory sesji, lub użytkownika.Za pomocą używanych pixel trackerów nie są przekazywane żadne dane osobowe

Powiadowienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in., informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie,, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia, Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po, uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację zgodnie z Polityką.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą, Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: wolczanka.pl i, wolczanka.com.pl.

Tabela Cookies – oznacza wyświetlany dla, Użytkowników wykaz Cookies, zawierający oznaczenie Cookies, oznaczenie, administratora, zakres zbieranych danych i cel ich zbierania, a także okres, przechowywania.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za, pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza osobę lub inny podmiot, korzystający z Serwisu.

 § 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies, są bezpieczne dla Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub, oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie, wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu, Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą,, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Po wejściu na stronę Serwisu, Użytkownik, ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji:

1.       „OK” – w przypadku wyboru tej opcji, akceptujesz wszystkie Cookies i zostaną one zapisane w pamięci Urządzenia;

2.       „Ustawienia” – w, przypadku wyboru tej opcji, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę, ustawień Cookies, w ramach której może wybrać:

2.1.        Cookies niezbędne, które są, niezbędne do przeglądania Serwisu. Brak akceptacji tej opcji cookies powoduje, zablokowanie Serwisu i brak możliwości jego przeglądania; Gromadzone, dane, są niezbędne w celu zagwarantowania działania witryny od strony, technicznej, w celu zapewnienia podstawowych funkcji związanych z zakupami, jak, również w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania błędów oraz zapobiegania, oszustwom;

2.2.        Cookies funkcjonalne;, Dane, gromadzone w celu optymalizacji użyteczność strony internetowej i zapobieganiu, błędom;

2.3.         Cookies statystyczne; Dane gromadzone, w celu pomiaru wykorzystania, jakości naszej strony internetowej i aplikacji, a, także analiz biznesowych. Pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników, oraz rozwój Serwisu zgodnie z nimi;

2.4.        Cookies marketingowe; Dane gromadzone, w celu sprawdzenia aktywności Użytkownika w Serwisie i dopasowania reklamy do, jego potrzeb i zainteresowań. Pozwalają nam one również ograniczyć liczbę, wyświetleń reklam oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Informacje, mogą być zbierane samodzielnie lub z pomocą naszych partnerów reklamowych,, którzy pomagają Administratorowi w zarządzaniu reklamami online (w tym prowadzą, działania retargetingowe);

zgodnie z opisem w Tabeli Cookies.  

Administrator wykorzystuje dwa typy, Cookies:

1.Cookies, sesyjne: są przechowywane na, Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej, przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci, Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek, danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia;

2.Cookies, trwałe: są przechowywane na, Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej, przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia., Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych, osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub, wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia.

§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w, celach wskazanych w Tabeli Cookies.

§ 4. Ustawienia i ich zmiany

Użytkownik może samodzielnie i w każdym, czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich, przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu, poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki, internetowej lub za pomocą konfiguracja usługi.

 Ustawienia te mogą zostać zmienione w, szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w, ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym, zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i, sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa., Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Oprogramowanie, służące do przeglądania stron internetowych, z którego korzystasz (przeglądarka, internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie Cookies w Urządzeniu.

W, każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w, taki sposób, by blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach, przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu, w Urządzeniu.

Szczegółowe, informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach, przeglądarki internetowej.

Producenci, przeglądarek internetowych udostępniają informacje co do czyszczenia plików, Cookies. Celem uzyskania informacji możliwe skorzystanie jest z wyszukiwarki,, wpisując informację np. „Safari czyszczenie cookie” lub „Chrome czyszczenie, cookie”.

Stosowanie, ograniczeń w zamieszczaniu cookie może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne, na stronie internetowej.

§ 5. Powiadomienia WebPush

Powiadomienia WebPush są wysyłane do, przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody, na ich otrzymywanie.

Aby wyrazić zgodę na odbieranie, powiadomień WebPush Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego, przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną, bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

 

Zgoda na otrzymywanie powiadomień, WebPush może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień, przeglądarki internetowej Użytkownika.

 

Administrator nie przetwarza żadnych, danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień WebPush. Użytkownicy, są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane, przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

 

§ 6. Zmiany Polityki

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą, udostępniane na niniejszej stronie.

Konfiguracja usługi
Tabela cookies
Niezbędne
Zmienna
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
vrguuidHTTP cookieVRGIdentyfikacja sesji przeglądarki w celu spójnego dostarczenia treści.60 minut
XSRF-TOKENHTTP cookieVRGToken zabezpieczający transmisję treści z serwera.60 minut
user-hashHTTP cookieVRGIdentyfikacja użytkownika (jeśli jest niezalogowany i nie ma id klienta), po zalogowaniu wiemy które zamówienia, ulubione, rozmiary przypisać do konta.6 miesięcy
wolczanka_sessionHTTP cookieVRGSesja systemu sklepu internetowego, służy to realizacji podstawowych operacji w sklepie.60 minut
selected-cookie-groupsHTTP cookieVRGPrzechowywanie ustawień cookie określonych przez użytkownika.60 minut
Statystyczne
Zmienna
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
_gaHTTP cookieGoogle Inc.Główny plik cookie używany przez Google Analytics, umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników. Pliku „_ga" używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (m.in. usługi Google).60 minut
_dc_gtm_UA-*HTTP cookieGoogle Inc.Przechwuje ID serwisu GTM.60 minut
_gidHTTP cookieGoogle Inc.Używany przez Google Analytics, umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników.6 miesięcy
_fbpHTTP cookieFacebookIdentyfikacja przeglądarki do celów dostarczania usług reklamowych i powiązanych analiz witryny.60 minut
_hjAbsoluteSessionInProgressHTTP cookieHotjarIdentyfikuje pierwszą odsłonę w sesji.60 minut
_hjSessionUser_*HTTP cookieHotjarUtrzymuje identyfikator użytkownika Hotjar , który jest unikalny dla tej witryny. Zapewnia, że ​​dane z kolejnych wizyt w tej samej witrynie są przypisywane do tego samego identyfikatora użytkownika.60 minut
_hjFirstSeenHTTP cookieHotjarIdentyfikuje pierwszą sesję nowego użytkownika. Używany przez filtry nagrywania do identyfikowania nowych sesji użytkownika.60 minut
_hjSession_*HTTP cookieHotjarIdentyfikator sesji na witrynie. Zapewnia, że ​​kolejne żądania w oknie sesji są przypisywane do tej samej sesji.60 minut
_hjIncludedInSessionSampleHTTP cookieHotjarWartość określająca czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych w ramach dziennego limitu sesji.60 minut
Marketingowe
Zmienna
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
_gcl_auHTTP cookieGoogle Inc.Używane w ramcha: AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360.90 dni
__Secure-3PSIDCCHTTP cookieGoogle Inc.Identyfikatro służący do profilowania i wyświetlania użytkownikowi odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google Ads.2 lata
__Secure-3PSIDHTTP cookieGoogle Inc.Identyfikator służący do profilowania zainteresowań odwiedzających witrynę oraz wyświetlania trafnych i spersonalizowanych reklam Google.2 lata
__Secure-3PAPISIDHTTP cookieGoogle Inc.Identyfikator służący do profilowania zainteresowań odwiedzających witrynę internetową, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy poprzez retargeting.2 lata
NIDHTTP cookieGoogle Inc.Identyfikacja przeglądarki w celu realizacja kampanii reklamowych dla niezalogowanych w usługach Google6 miesięcy
IDEHTTP cookieGoogle Inc.Identyfikacja przeglądarki w celu realizacja kampanii reklamowych.13 miesięcy
test_cookieHTTP cookieGoogle Inc.Używane w ramcha: AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 36015 minut
dprHTTP cookieFacebookWartość liczbowa od 1 do 2 wskazująca współczynnik pikseli urządzenia. Umożliwia dostarczenie optymalnej rozdzielczości na urządzenie użytkownika.7 dni
datrHTTP cookieFacebookIdentyfikator przeglądarki i znacznik czasu. Stosowane do celów bezpieczeństwa i integralności witryny, łącznie z odzyskiwaniem kont i wskazaniem kont potencjalnie zagrożonych.2 lata
sbHTTP cookieFacebookIdentyfikuje przeglądarkę do celów logowania i uwierzytelnienia.2 lata
presenceHTTP cookieFacebookIdentyfikacja sesji przeglądarki.Sesja
c_userHTTP cookieFacebookUżywany przez facebook.com do analizy ponownego angażowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów na podstawie zachowania odwiedzających w sieci na różnych stronach internetowych.90 dni
xsHTTP cookieFacebookIdentyfikator sesji.90 dni
_snrs_*HTTP cookieSyneriseUnikalny zmienny identyfikator klienta.2 lata
_snrs_pHTTP cookieSyneriseUżywane w celu zapisania identyfikatora UUID klienta, czasu pierwszej wizyty, czasu ostatniej wizyty, ilości wizyt, ilości odsłon w sesji, długości sesji, liczby sesji.30 lat
_snrs_saHTTP cookieSyneriseUżywane w celu pomiaru sesji tj. długości, ilości, czasu rozpoczęcia - zawiera czas wejścia na stronę/rozpoczęcie sesji.30 minut
_snrs_uuidHTTP cookieSyneriseUnikalny zmienny identyfikator klienta.30 lat
_snrs_puuidHTTP cookieSynerisePrzechowuje unikalny, zmienny identyfikator użytkownika.30 lat
_snrs_sbHTTP cookieSyneriseUżywane w celu pomiaru sesji tj. długości, ilości, czasu rozpoczęcia – zawiera czas wyjścia ze strony/zakończenia sesji (w praktyce aktualny czas).30 minut