Regulamin promocji "Trzy polo/t-shirt za 99,99zł"

Jak skorzystać z promocji "Trzy polo/t-shirt za 99,99 zł"?

 

1. Promocja  " Trzy polo/t-shirty za 99,99 zł " dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne koszulki polo/ t-shirty oznaczone emblematem"3 za 99,99"(link do oferty https://www.wolczanka.pl).

2. Ze strony internetowej  (link do oferty https://www.wolczanka.pl) dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych koszulek polo/t-shirtów oznaczonych emblematem “3 za 99,99”  i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

 

3. Gotowe! Cena trzech  koszulek polo/t-shirtów zakupionych w ramach zestawu polo wynosi łącznie 99,99zł

 

4. Promocja „Trzy polo/t-shirt za 99,99 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

 

5. Promocja „Trzy polo/t-shirt za 99,99 zł” obowiązuje od 03.11.2021 od godziny 15:30 do odwołania.

 

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Trzy polo/t-shirt za 99,99 zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl od 03.11.2021 od godziny 15:30 do odwołania.

 

 

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne koszulki polo/t-shirty oznaczone emblematem „3 za 99,99”.

 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z  trzech dowolnych koszulek polo lub t-shirtów oznaczonych emblematem “3 za 99,99”  i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena polo wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 99,99zł.

 

Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.

 

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

 

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

 

8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

 

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

 

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2021 r.


 

Kraków, dnia 03.11.2021 r.