Jak skorzystać z promocji “Trzy t-shirty/ polo za 129,99zł”?

1. Promocja “Trzy t-shirty/ polo za 129,99zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne t-shirty męskie lub damskie oraz koszulki polo Wólczanka oznaczone emblematem“3 za 129,99”.

2. Ze strony internetowej dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych koszulek polo/tshirtów marki “Wólczanka” oznaczonych emblematem “3 za 129,99” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Cena trzech koszulek polo/tshirtów Wólczanka zakupionych w ramach zestawu polo wynosi łącznie 129,99 zł.

4. Promocja „Trzy t-shirty/ polo za 129,99zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja „Trzy t-shirty/ polo za 129,99zł” obowiązuje od 06.10.2020 r. do odwołania.

ZOBACZOFERTĘPOLO >>

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Trzy t-shirty/ polo za 129,99zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl od 06.10.2020 r. do odwołania.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne koszulki polo/tshirty marki “Wólczanka”  oznaczonych emblematem „3 za 129,99”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech dowolnych koszulek polo marki “Wólczanka”, oznaczonych emblematem “3 za 129,99” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena polo wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 129,99zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2020 r.

Kraków, dnia 06.10.2020 r.