POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza strona internetowa („Serwis”), jest obsługiwana przez VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”), określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, jak również zasady wykorzystywania powiadomień WebPush przez Serwis.

Użytkownicy mogą dokonać wyboru właściwych ustawień odnośnie Cookies.

Użytkownicy mogą również zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Odpowiednie instrukcje są dostępne na stronie pomocy danej przeglądarki. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki plików Cookies, czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem: inspektorODO@vrg.pl.

§ 1. Definicje

Administrator – oznacza VRG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329, która jest administratorem Serwisu, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika, pozyskane za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora lub Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora lub podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych (procesor), wskazane w Tabeli Cookies.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora wskazanych w Tabeli Cookies.

HTML, Web Storage   – jest zasobem przeglądarki, gdzie strona internetowa w trakcie działania może przechowywać lokalnie dane w znacznie większych ilościach niż pliki cookie. Informacje przechowywane w Web Storage nie są przesyłane na serwer, są odczytywane i używane lokalnie w przeglądarce. 

Pixel, Tracker – jest plikiem graficznym o rozmiarach 1x1 punkt, który pobierany jest z serwera dostawcy usług reklamowych w celu odnotowania wizyty na stronie sklepu. W trakcie pobierania pliku graficznego mogą zostać przesłane dane serwera źródłowego (http referer) oraz identyfikatory sesji lub użytkownika. Za pomocą używanych pixel trackerów nie są przekazywane żadne dane osobowe.

Powiadomienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push, są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację zgodnie z Polityką.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą, Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: wolczanka.pl i, wolczanka.com.pl. 

Tabela Cookies – oznacza wyświetlany dla Użytkowników wykaz Cookies , zawierający oznaczenie Cookies, oznaczenie administratora, zakres zbieranych danych i cel ich zbierania, a także okres przechowywania.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza osobę lub inny podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies, są bezpieczne dla Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie, wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Po wejściu na stronę Serwisu, Użytkownik, ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji:

1. „OK ” – w przypadku wyboru tej opcji, akceptujesz wszystkie Cookies i zostaną one zapisane w pamięci Urządzenia;

2. „Ustawienia ” – w, przypadku wyboru tej opcji, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę ustawień Cookies, w ramach której może wybrać:

2.1. Cookies niezbędne – Dane gromadzone w celu zagwarantowania działania witryny od strony technicznej, w celu zapewnienia podstawowych funkcji związanych z zakupami, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania błędów oraz zapobiegania, oszustwom. Akceptacja tej opcji cookies jest niezbędna do przeglądania Serwisu, brak akceptacji skutkuje brakiem możliwości przeglądania Serwisu.

2.2. Cookies funkcjonalne – Dane gromadzone w celu optymalizacji użyteczności strony internetowej i aplikacji. W tym obsługi usługi doradcy rozmiarów (regulamin usługi) oraz widget do obsługi formularza kontaktowego, czat, chatbot. 


2.3. Cookies statystyczne – Dane gromadzone w celu, pomiaru wykorzystania, jakości naszej strony internetowej i aplikacji, a także analiz biznesowych. Pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników, oraz rozwój Serwisu zgodnie z nimi;

2.4. Cookies marketingowe – Dane gromadzone w celu, sprawdzenia aktywności Użytkownika w Serwisie i dopasowania reklamy do jego potrzeb i zainteresowań. Pozwalają nam one również ograniczyć, liczbę wyświetleń reklam oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Informacje mogą być zbierane samodzielnie lub z pomocą naszych partnerów reklamowych, którzy pomagają Administratorowi w zarządzaniu reklamami online (w tym prowadzą działania retargetingowe); zgodnie z opisem w Tabeli Cookies.

Administrator wykorzystuje dwa typy Cookies  :

1. Cookies sesyjne : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje, są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia;

2. Cookies trwałe : są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.


§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w celach wskazanych w Tabeli Cookies.

§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracja usługi. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, z którego korzystasz (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie Cookies w Urządzeniu. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies, dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Producenci przeglądarek internetowych udostępniają informacje co do czyszczenia plików Cookies. W celu uzyskania informacji możliwe jest skorzystanie z wyszukiwarki, wpisując informację np. „Safari czyszczenie cookie” lub „Chrome czyszczenie, cookie”.
Stosowanie ograniczeń w zamieszczaniu cookie może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne, na stronie internetowej.

§ 5. Powiadomienia Web Push

Powiadomienia WebPush, są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika, wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie.
Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień WebPush, Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową, zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną, bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

Zgoda na otrzymywanie powiadomień WebPush może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień WebPush. Użytkownicy, są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

§ 6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą, udostępniane na niniejszej stronie.


Konfiguracja usługi

Tabela cookies

Niezbędne
Nazwa
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
show-more-filter-array HTTP cookie VRG Przechowuje stan widoczności zakładki filtrów 10 minut
show-mobile-filter HTTP cookie VRG Przechowuje stan widoczności zakładki filtrów 60 minut
placeholder-shortcut-bar-seen HTTP cookie VRG Przechowuje stan widoczności bloku reklam w górnej częsci strony Sesja przeglądrki
vrguuid HTTP cookie VRG Identyfikacja sesji przeglądarki w celu spójnego dostarczenia treści. 60 minut
XSRF-TOKEN HTTP cookie VRG Token zabezpieczający transmisję treści z serwera. 60 minut
user-hash HTTP cookie VRG Identyfikacja użytkownika (jeśli jest niezalogowany i nie ma id klienta), po zalogowaniu wiemy które zamówienia, ulubione, rozmiary przypisać do konta. 360 dni
wolczanka_session HTTP cookie VRG Sesja systemu sklepu internetowego, służy to realizacji podstawowych operacji w sklepie. 60 minut
selected-cookie-groups HTTP cookie VRG Przechowywanie ustawień cookie określonych przez użytkownika 360 dni
Funkcjonalne
Nazwa
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
selected-search-size HTTP cookie VRG Obsługa usługi doradca rozmiarów. 365 dni
vrg-873993ea-fc99-4ad8-a386-d865b2cc3860chat-widget-state Session cookie Thulium Widget do obsługi formularza kontaktowego, chat, chatbot Długość sesji
Statystyczne
Nazwa
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
_clsk HTTP cookie Microsoft Clarity Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika 24 godziny
_clck HTTP cookie Microsoft Clarity Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika 365 dni
_ga* HTTP cookie Google Inc. Używany przez Google Analytics, służy do utrwalania stanu sesji. 465 dni
_ga HTTP cookie Google Inc. Główny plik cookie używany przez Google Analytics, umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników. Pliku „_ga" używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (m.in. usługi Google). 465 dni
_dc_gtm_UA-* HTTP cookie Google Inc. Przechwuje ID serwisu GTM 1 minuta
_gid HTTP cookie Google Inc. Używany przez Google Analytics, umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników. 24 godziny
_hjAbsoluteSessionInProgress HTTP cookie Hotjar Identyfikuje pierwszą odsłonę w sesji 60 minut
_hjSessionUser_* HTTP cookie Hotjar Utrzymuje identyfikator użytkownika Hotjar , który jest unikalny dla tej witryny. Zapewnia, że ​​dane z kolejnych wizyt w tej samej witrynie są przypisywane do tego samego identyfikatora użytkownika. 60 minut
_hjFirstSeen HTTP cookie Hotjar Identyfikuje pierwszą sesję nowego użytkownika. Używany przez filtry nagrywania do identyfikowania nowych sesji użytkownika. 60 minut
_hjSession_* HTTP cookie Hotjar Identyfikator sesji na witrynie. Zapewnia, że ​​kolejne żądania w oknie sesji są przypisywane do tej samej sesji. 60 minut
_hjIncludedInSessionSample HTTP cookie Hotjar Wartość określająca czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych w ramach dziennego limitu sesji. 60 minut
Marketingowe
Nazwa
Typ
Dostawca
Cel
Czas utrzymania
_tt* TikTok
_gcl_au HTTP cookie Google Inc. Używane w ramcha: AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 90 dni
__Secure-3PSIDCC HTTP cookie Google Inc. Identyfikatro służący do profilowania i wyświetlania użytkownikowi odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google Ads. 2 lata
__Secure-3PSID HTTP cookie Google Inc. Identyfikator służący do profilowania zainteresowań odwiedzających witrynę oraz wyświetlania trafnych i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-3PAPISID HTTP cookie Google Inc. Identyfikator służący do profilowania zainteresowań odwiedzających witrynę internetową, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy poprzez retargeting. 2 lata
_fbp HTTP cookie Facebook Identyfikacja przeglądarki do celów dostarczania usług reklamowych i powiązanych analiz witryny. 90 dni
_snrs_* HTTP cookie Synerise Unikalny zmienny identyfikator klienta 400 dni
_snrs_p HTTP cookie Synerise Używane w celu zapisania identyfikatora UUID klienta, czasu pierwszej wizyty, czasu ostatniej wizyty, ilości wizyt, ilości odsłon w sesji, długości sesji, liczby sesji 30 minut
_snrs_sa HTTP cookie Synerise Używane w celu pomiaru sesji tj. długości, ilości, czasu rozpoczęcia - zawiera czas wejścia na stronę/rozpoczęcie sesji 30 minut
_snrs_uuid HTTP cookie Synerise Unikalny zmienny identyfikator klienta 30 minut
_snrs_puuid HTTP cookie Synerise Przechowuje unikalny, zmienny identyfikator użytkownika 30 minut
_snrs_sb HTTP cookie Synerise Używane w celu pomiaru sesji tj. długości, ilości, czasu rozpoczęcia – zawiera czas wyjścia ze strony/zakończenia sesji (w praktyce aktualny czas). 30 minut