REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ: ,,GWARANCJA DOSTAWY PRZED ŚWIĘTAMI”

1. Organizatorem akcji pod nazwą: ,,Gwarancja dostawy przed świętami” („Akcja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Czas trwania Akcji: od 28.11.2023 r. do 04.12.2023 r. do godziny 12:00.
3. Miejscem Akcji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: https://www.wolczankapl/ („Sklep Internetowy”).
4. Akcja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Akcji spełnią łącznie następujące warunki:
a. złożą zamówienie do godz. 12:00 dnia 04.12.2023 r. i wybiorą formę płatności szybkim przelewem PayU, kartą płatniczą, BLIK lub za pobraniem;
b. w trakcie składania zamówienia wybiorą formę dostawy: kurier DPD 
Po spełnieniu powyższych obowiązków zamówienie zostanie zrealizowane z terminem dostawy do godziny 12:00 dnia 06.12.2023 r.
W wyjątkowych sytuacjach powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu, o czym Klient będzie informowany przez obsługę sklepu najszybciej jak to możliwe.
5. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia należy sprawdzić wprowadzone dane adresowe oraz kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz upewnić się, że płatność za zamówienie została uregulowana. Wszelkie błędy mogą spowodować opóźnienie realizacji zamówienia.
6. Akcja obejmuje wyłącznie dostawy realizowane na terenie Polski.
7. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu niezgodności towaru z umową oraz prawa do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami o umowach zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie internetowym.
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28.11.2023 r.

Kraków, dnia 28 listopada 2023 r.