Regulamin promocji „Drugi i trzeci produkt -50%”

Jak skorzystać z promocji "Drugi i trzeci produkt -50%"?

1. Promocja " Drugi i trzeci produkt -50%" dotyczy wyłącznie zestawu złożonego z dwóch lub trzech dowolnych produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem "DRUGI I TRZECI PRODUKT -50%"
2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch lub trzech dowolnych produktów oznaczonych flagą „Drugi i trzeci produkt -50%”, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: "rabat50", potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane (według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej).
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów ze strony www.wolczanka.pl za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech produktów ze strony www.wolczanka.pl  za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 3 w koszyku wśród produktów zostanie obniżona również o 50% od aktualnej ceny.
c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów ze strony www.wolczanka.pl rabat w wysokości 50% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio piątą i szóstą, ósmą i dziewiątą itd. pozycję w koszyku wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób.
3. Promocja "Drugi i trzeci produkt -50%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
4. Promocja „Drugi i trzeci produkt -50%” obowiązuje od dnia 29.09. 2021 r. od godziny 15:20 do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,, Drugi i trzeci produkt -50%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa lub trzy dowolne produkty oznaczone flagą "Drugi i trzeci produkt -50%" ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony www.wolczanka.pl). Po wpisaniu w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kody rabatowego: "rabat50", potwierdzeniu klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku, wszystkie produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu zestawu dwóch lub trzech produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: "rabat50" i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów ze strony www.wolczanka.pl za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny. 
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech produktów ze strony www.wolczanka.pl  za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 3 w koszyku wśród produktów zostanie obniżona również o 50% od aktualnej ceny. 
c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów ze strony www.wolczanka.pl rabat w wysokości 50% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio piątą i szóstą, ósmą i dziewiątą itd. pozycję w koszyku wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób. 
Przykład 1:
Produkt obowiązująca cena detaliczna brutto obowiązująca w ramach Promocji
1. koszula męska 299,99 zł 299,99 zł
2. koszula damska 149,99 zł 74,99 zł (-50%)
3. krawat 99,99 zł 49,99 zł (-50%)
4. koszula męska 99,99 zł 69,99 zł
5. koszula męska 99,99 zł 34,99 zł (-50%)
6. krawat 69,99 zł 34,99 zł (-50%)
Przykład 2:
Produkt obowiązująca cena detaliczna brutto obowiązująca w ramach Promocji
1. koszula męska 299,99 zł 299,99 zł
2. koszula damska 149,99 zł 74,99 zł (-50%)
3. krawat 99,99 zł 49,99 zł (-50%)
4. koszula męska 99,99 zł 99,99 zł
5. koszula męska 99,99 zł 49,99 zł (-50%)
6. krawat 69,99 zł 34,99 zł (-50%)

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. Promocja “ Drugi i trzeci produkt -50%” obowiązuje od dnia 29.09. 2021 r. od godziny 15:20 do odwołania.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.  
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.wolczanka.pl/.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 r.

Kraków, dnia 29.09.2021 r.